เรือนแพ

เรือนแพ 4 หลัง หลังละ 8 ห้องนอน ห้องละ 2-4 คน
มีระเบียงหน้าแพ และมีท่าลงเล่นน้ำเป็นเอกเทศทุกห้อง
ไม่ว่าจะเดินทางมาเป็นครอบครัว กลุ่มเพื่อนเล็กๆ หรือ
เป็นหมู่คณะใหญ่ของบริษัท ท่านก็สามารถใช้วันหยุด พักผ่อน
ของท่านในเรือนแพรับรองของแพผาผึ้งได้อย่างลงตัว
   
 
Copyright © 2004 by River Kwai Cabin
and Lake Valley Resort

Maintain by Artocode.com