คลิ๊กเพื่อดูภาพใหญ่

สถานที่ตั้ง :
แพผาผึ้งเป็นเรือนแพตั้งอยู่กลางทะเลสาบ เขาแหลมระหว่างอำเภอ
ทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรี อำเภอทองผาภูมิ เป็นอำเภอที่มีคน
เรียกขานว่า"เป็นดินแดนแห่งภูผางาม" คนถึงกับนำไปเปรียบกับ
ภูมิทัศน์ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ซึ่งมีทิวเขาสลับซับซ้อนคล้ายๆ
กันส่วนอำเภอสังขละบุรีนั้นเป็นอำเภอชายแดนทางฝั่งพม่าที่มีความ
หลากหลาย ของวัฒนธรรมผสมทั้งไทยพม่าและรามัน(มอญ) และยัง
เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมอญอพยพวังกะ ที่คณะทัวร์จะพาท่านไปชมอีก
ด้วย

การเดินทาง :
แพผาผึ้งจัดบริการรถรับส่งจากกรุงเทพฯ โดยเช้าวันแรกของการ
เดินทาง
รถของเราจะจอดรอท่านอยู่ที่ห้างเมอร์รี่คิงส์ปิ่นเกล้า
รถออกเวลา 7.00 น. หลังรับประทานอาหารกลางวัน รถจะไปส่ง
คณะนักท่องเที่ยวที่ท่าแพผาผึ้ง เพื่อนั่งเรือด่วนล่องทะเลสาบต่อ
ไปยังแพผาผึ้ง (มีเสื้อชูชีพสำหรับทุกท่าน)และในวันเดินทางกลับ
รถจะไปส่งท่านที่ปั๊มเอสโซ่ ตรงข้ามเมอร์รี่คิงส์ปิ่นเกล้า เวลา
ประมาณ 21.00 น. หายท่านมีความประสงค์จะเดินทางเอง ให้ใช้
ถนนเพชรเกษม ถนนบรมราชชนนี ผ่านเข้านครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม บ้านโป่ง ท่ามะกา ท่าม่วง ถึงตัวจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น
ขับผ่านถนนสายหลักในตัวเมืองไปจนถึงสี่แยกแก่งเสี้ยน เลี้ยว
ซ้ายไปทางที่จะไปอำเภอทองผาภูมิ เพื่อไปลงเรือที่ท่าแพผาผึ้ง หลัง
เขื่อนเขาแหลม


Copyright © 2004 by River Kwai Cabin
and Lake Valley Resort

Maintain by Artocode.com