เงื่อนไขการจองที่พัก


  1. การชำระด้วยเช็ค กรุณาสั่งจ่ายในนาม
    "นายเอกฉัตร สุนทรหัทยา" และเช็คจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อสามารถขึ้นเป็นเงินได้แล้วเท่านั้น
  2. กรณีต้องการภาษีหัก ณ.ที่จ่าย 3% ระบุชื่อ สวนไทรโยคและแพผาผึ้ง ที่อยู่ 28/234 หมู่ 7 หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ปิ่นเกล้า ถ.ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140
    โทรศัพท์ 02-967-8181-3
    FAX : 02-967-8184
    เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 1 07804161 2
วิธีชำระเงิน
ผู้จองสามารถชำระค่าบริการเป็นเงินสด หรือเช็ค โดยการโอนเข้าธนาคารหรือใช้วิธีโอนทาง ATM ตามธนาคารที่ท่านสะดวกได้ดังนี้ กสิกรไทย-ปิ่นเกล้า 706-2-38999-5 ชื่อบัญชี นายเอกฉัตร สุนทรหัทยา บัญชีออมทรัพย์

หมายเหตุ : เมื่อโอนเงินแล้ว กรุณาระบุ

ชื่อคณะหรือผู้ที่จองพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับและ

วันเดินทาง

กรุณาส่งแฟ็กซ์ใบโอน มาที่ 02-9678184 หรือ ส่ง E-mail มาที่ info@suansaiyok.com

Copyright © 2004 by River Kwai Cabin
and Lake Valley Resort

Maintain by Artocode.com