จุดประสงค์ ความสนุกสนาน ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำ กล้าคิด และการตัดสินใจกล้าแสดงออกและนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ การทำงานเป็นทีมไปใช้เพื่อพัฒนาตนเอง และองค์กรให้ยิ่งใหญ่ในอนาคต

ช่วงที่หนึ่ง กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม เกมเปิดตัวสมาชิก สร้างความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและสร้างความคุ้นเคย ก่อนเข้าสู่ช่วงการทำงานแบบกิจกรรมกลุ่ม ช่วงที่สอง กิจกรรมกลุ่ม เกมส์ฝึกการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วมของทุกคนในทีมและการฝึกสมาธิในการทำงาน รวมทั้งการออกความคิดสร้างสรรค์

เพื่อหาช่องทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหา ช่วงที่สาม กิจกรรม Walk Rally 4-8 ฐาน ฐานละ 4-10 ชุด ชุดละ 8-15 ท่าน ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีมหรือองค์กร จะต้องมีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง มีความเสียสละของคนส่วนรวม ไม่สามารถทำเพียงคนหนึ่งคนใดได้ และจะต้องลืมความผิดพลาดของเพื่อนร่วมงานที่เกิดขึ้นในการทำงาน เพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคที่พบและนำไปสู่ความสำเร็จโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด เช่น เวลา อุปกรณ์ แรงงาน โดยช่วงที่สาม ถือเป็นกิจกรรมช่วงที่สำคัญที่สุดของการทำ Walk Rally

ช่วงที่สี่ ช่วงสุดท้ายของกิจกรรมเพื่อสรุปและประเมินผลการทำงานของแต่ละทีมโดยวัดจากความสามัคคี ความพร้อมเพรียง ภาวะผู้นำ การแก้ไขปัญหา ความร่วมมือ โดยละทิ้งอคติส่วนตัว และนำมาอธิบายให้ทุกทีมเข้าใจถึงวิธีการที่จะทำให้องค์กรหรือหน่วยงานประสบความสำเร็จสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดและความสามัคคีมากที่สุด

ช่วงที่ห้า ให้สมาชิกออกมาสรุปกิจกรรมที่ผ่านมาว่ามีความเข้าใจในการทำงานมากน้อยเพียงใดและจะนำไปปฏิบัติได้จริงเช่นนั้นหรือไม่ โดยติดขัดและมีอุปสรรคมากน้อยเพียงใดและจะแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไร

วิทยากรสรุปและแจกของรางวัลแก่ทีมที่ชนะเลิศ

เกมส์กีฬาสีและอุปกรณ์

1. กินวิบาก
1. ขันน้ำ 6 ใบ
2. มะเขือเปาะ 6 ลูก หรือ เหรียญบาท
3. จาน 24 ใบ
4. แป้งมัน 4 ถุงเล็ก
5. เข็ม/ด้าย 6 ชุด
6. ขนมปัง 1 แถว + ไข่ต้ม
7. ลูกโป่ง
8. โค๊กกระป๋อง 6 กระป๋อง
วิธีเล่น แต่ละสีส่งตัวแทนสีละ 1 คน จุดที่ 1ให้ผู้เล่นใช้ปากคาบลูกมะเขือที่ลอยอยู่ในขันน้ำ ออกมวางที่จุดที่สอง เป่าแป้งหาเข็มในจานที่เตรียมไว้เมื่อเจอแล้วให้นำเข็มมาสนกับด้ายที่ อยู่ข้าง ๆ เสร็จแล้วไปทานของจุดที่ ขนมปัง ไข่ต้ม ทานให้หมด ต่อด้วย จุดที่ 4 โค๊ก กระป๋อง จุดที่ 5 เป่าลูกโป่งให้แตก ทีมไหนทำเสร็จก่อนชนะ

2. วิ่งลำไม้ไผ่
ไม้ไผ่ขนาด 15 คน 6 ลำ
วิธีเล่น ใช้ผู้เล่น ทั้งทีม นำไม้ไผ่มาวางข้าง ๆ จากนั้นให้ผู้เล่นใช้หน้าขาหนีบลำไม้ไผ่ให้แน่น แล้วแข่งกันวิ่งไปให้ถึงเส้นชัย ทีมไหนถึงก่อนชนะ

3. ผลัดซุปเปอร์แมน
กางเกงชั้นใน (ฟรีไซด์ ) 6 ตัว
วิธีเล่น ใช้ผู้เล่นทั้งทีม ส่งตัวแทนไปยืนอีกฝั่งเพื่อเป็นหลักวิ่งผลัด คนแรกต้องเตรียมตัวใส่ กางเกงในที่เตรียมไว้ใส่เสร็จแล้วให้วิ่งไปอ้อมคนที่ยืนเป็นหลักวิ่งกลับมาถอดกางเกงใน ให้คนต่อไปวิ่งผลัดเรื่อยๆ จนหมด

4. ส่งลูกโป่งน้ำ
ลูกโป่ง 6 ลูก ใส่น้ำ
วิธีเล่น ผู้เล่นทั้งทีมยืนเข้าแถวตอนลึกระยะห่าง 1 ช่วงแขน ให้คนแรกโยนลูกโป่งในแบบกลับ หลังให้คนข้างหลัง มีลูกโป่งให้ทีมละ 5 ลูก ส่งลูกโป่งต่อ ๆกันไปถึงคนสุดท้ายโดย พยายามต้องไม่ให้ลูกโป่งแตก ส่งลูกโป่งเหลือถึงคนสุดท้ายมากที่สุด


5. มะเขือยาวเลี้ยงบอล
1. มะเขือยาว 6 ลูก
2. ลูกบอล (ลูกเล็ก)
วิธีเล่น แต่ละสีส่งตัวแทนมาทีมละ 1 คน เอาลูกมะเขือยาวที่ผูกเชือกไว้มาผูกเข้ากับเอวของผู้เล่น แล้วให้ผู้เล่นบังคับให้มะเขือยาวไปตีลูกฟุตบอลเล็กให้เข้าเส้นชัย ทีมไหนตีลูกเข้าก่อน ชนะ

6. แชร์บอล
1. ลูกวอลเลย์บอล 1 ลูก
2. ตะกร้า 6 ใบ
วิธีเล่น แต่ละทีม ส่งผู้เล่นทีมละ 10 ชาย 5 คน หญิง 5 คน แบ่งเป็นตัวส่ง 1 คน ตัวถือตระกร้ารับ ลูก 1 คน ให้แต่ละทีมส่งลูกบอลให้เข้าตระกร้าของสีตัวเองให้ได้มากที่สุด ภายใน ระยะเวลาที่กำหนดให้

สรุปคะแนนพร้อมกับมอบของรางวัลตามลำดับ


กิจกรรมสร้างทีม (Walk Rally)

เริ่มวันแรก
การแนะนำชื่อผู่ร่วมกิจกรรมเพื่อให้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น

ละลายพฤติกรรมสร้างความคุ้นเคยสนุกสนานกล้าแสดงออก ผจำนวนเกมส์อยุ่ที่เวลา)
เกมส์ลูกบอล
เกมส์จับคู่หญิง
เกมส์จับกลุ่มตัวอักษร/วันเกิด
เกมส์พายเรือ
เกมส์พลังสามัคคี

กิจกรรมกลุ่มเริ่มให้คะแนน
เกมส์แผ่นดินทอง
เกมส์ฉีกกระดาษ
เกมส์ย้ายน้ำ
เกมส์จุดเทียนชัย
เกมส์จับผิด
เกมส์มุมมองเป็นการบ้าน
เกมส์สร้างปราสาทไข่

กิจกรรมทดสอบกำลังใจด่านเชือก 4 ด่าน
1 ด่านทาร์ซ่าน
2 ด่านเชือก 2 เส้น
3 ด่านเชือก 3 เส้น
4 ด่านตาข่ายชีวิต

กิจกรรมล่องแพ

เกมยกพลขึ้นบกกลุ่มที่รักษาความลับได้ดีที่สุดคือผู้ชนะ

กิจกรรมรอบกองไฟ


วันที่ 2

กิจกรรม Walk Rally 5 ฐาน
นำเสนอการเข้าฐานและเคลื่อนย้าย
1 สู่แสงตะวัน
2 กล่องปริศนา
3 ยานอวกาศ
4 ขนส่งสินค้า
5 ยกพลขึ้นบก
6 เป้าหมายเดียวกัน (หาไข่ไดโนเสาร์)
สรุปกิจกรรมและนำเสนอข้อแก้ไข
ประกาศผลคะแนนกลุ่มที่ชนะเลิศและแจกรางวัล
จบกิจกรรม


กิจกรรมสร้างทีม (Walk Rally)

จุดประสงค์ ความสนุกสนาน ความสามัคคี การทำงานร่วมกันเป็นทีม ฝึกการเป็นผู้นำและการตัดสินใจกล้าแสดงออก
ช่วงแรก กิจกรรมนันทนาการละลายพฤติกรรม
เกมเปิดตัวสมาชิก สร้างความสนุกสนาน กล้าแสดงออกและสร้างความคุ้นแคย
ช่วงที่ 2 กิจกรรมกลุ่ม
เกมฝึกการทำงานเป็นทีมการมีส่วนร่วมทุกคนในทีมและการฝึกมีสมาธิในการทำงาน
ช่วงที่ 3 กิจกรรม วอล์ค แรลลี่ 4 ฐานๆละ 4 ชุด

ความสำเร็จของการทำงานเป็นทีม เป็นองค์กร เป็นหน่วยงานต้องมีความสามัคคี มีความพร้อมเพรียง มีความเสียสละของคนส่วนรวม ไม่สามารถทำเพียงคน คนหนึ่ง คนใดได้ เรามาฝึกปฏิบัติกับกิจกรรมสร้างทีมกับกิจกรรมจำลองแบบมีส่วนร่วม 4 ฐานวอล์คแรลลี่ ในเวลาที่จำกัด ช่วงสุดท้ายสรุปกิจกรรมและแจกรางวัล

ให้สมาชิกออกมาสรุปกิจกรรมที่ผ่านมา สามารถเข้าใจ และจะนำไปปฏิบัติได้จริงมากน้อยเพียงใด

วิทยากรสรุปและแจกของรางวัล


กิจกรรมแคมป์ไฟ (ตัวอย่าง)


1.วิทยากรสวนไทรโยคกล่าวสวัสดีทักทายแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เรียนเชิญประธาน

บริษัท..................................................................เป็นประธานพิธีจุดแคมป์ไฟ ร่วมร้องเพลงเปิด แคมป์ไฟ (โอ้เมื่อมีไฟๆๆๆๆๆๆๆ............) 2.ประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรม และวัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ / วิทยากรสวนไทรโยคแนะนำ Staff


3.เริ่มต้นด้วยเกมส์ลมเพลงพัดเป็นการอุ่นเครื่อง

กติการการเล่น :- วิทยากรจะร้องเพลง ลมเอย ลมพัด โบกสะบัด พัดมา ไว (ซ้ำ) ลมเอยลมพัดอะไร (ซ้ำ) ฉันจะบอกให้ พัด................ เช่น พัดคนใส่เสื้อ พัดคนใส่แว่นตา ฯลฯ คนที่มีลักษณะตามที่วิทยากรบอก ต้องเปลี่ยนที่ทันที ใครช้าจะเดินออกมาทำโทษ

ประโยชน์ที่ได้รับ :- เริ่มแรกนั้น ทุกคนที่มานั่งล้อมวง ต่างก็นั่งอยู่กับเพื่อนที่สนิท หรือเฉพาะแผนก หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งที่คุ้นเคยกัน เกมส์นี้ ต้องการให้ทุกคนไปเปลี่ยนที่นั่งไปแทรกอยู่กับคนอื่นแม้ไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคย ก็จะเริ่มสร้างความสนิทสนมกันเพิ่มขึ้น

4.เกมส์ จับมือกลับหลังหัน
กติกาการเล่น :- ทุกคนจับมือล้อมวงแคมป์ไฟ วิทยากรสั่งกลับหลังหัน และหันกลับมา

ประโยชน์ที่ได้รับ :- เกมส์นี้เป็นการแสดงการเอื้อซึ่งกันและกัน มิเช่นนั้นจะไม่สามารถ กลับหลังหันได้เพราะแขนทั้งสองข้างไม่สามารถกลับตามลำตัวได้ เนื่องจากติดอยู่กับคนข้างเคียงทั้งสองข้าง และแสดงถึงความพร้อมเพรียงความเป็นระเบียบ หากทุกคนสามัคคีกัน เอื้อเฟื้อซึ่งกันและกัน ก็สามารถทำๆด้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และพร้อมเพรียงกัน

5.เกมส์ ปูลงรู
กติกาการเล่น :- ทุกคนยกมือทั้งสองข้างขึ้นระดับเอว มือข้างซ้ายป็นรูปู (ทำมือลักษณะ O.K) มือขวาเป็นไม้สำหรับเคาะรูปู (ใช้นิ้วชี้) เพลง.....ปูเอ๋ยปู เจ้าอยู่ในรู เจ้าทำอะไร เอานิ้วแย่ลงไปๆ ปูตกใจหนีบนิ้วทันที........คนที่ถูกหนีบ ถูกเชิญออกมาเล่นเกมส์ทำโทษ

ประโยชน์ที่ได้รับ :- เกมส์นี้ แต่ละคนทำหน้าที่สองอย่าง จะต้องแยกประสาทสัมผัสให้ดีเพราะมือข้างซ้าย ต้องคอยหนีบนิ้วคนข้างๆให้ได้ และมือข้างขวาต้องรีบชักหนี แสดงให้เห็นว่าในการร่วมงานทุกคนต้องรักษาหน้าที่อย่างเคร่งครัดแม้คนข้างเคียงเป็นเพื่อนสนิท

6.เกมส์รวมสตางค์
กติกาการเล่น :- ผู้หญิงมีค่า 1 บาท ผู้ชายมีค่า 50 สตางค์ เพลง............รวมเงิน รวมเงินให้ดี รวมเงินวันนี้ อย่าให้ผิดพลาด ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท ผู้หญิงนั้นเป็นเหรียญบาท ผู้ชายนั้นเก่งกาจแค่ห้าสิบสตางค์ กรรมการจะกำหนดจำนวนเงิน ให้ทุกคนจับกลุ่มรวมกันให้ได้ตามจำนวนเงินที่กำหนด จะเป็นชายหรือหญิงผสมกันก็ได้ แล้วนั่งลง ใครไม่มีกลุ่มจะถูกคัดออกเรื่อยๆ นอกจากนี้มีเกมส์รำวงจับกลุ่ม รำวงรวมอวัยวะ และรำวงจับคู่ คือร้องเพลงไปเรื่อยๆ พอมีเสียงนกหวีดหยุด กรรมการสั่งให้จับกลุ่มเท่าไหร่ เช่น กลุ่ม 4 คน จับได้แล้วนั่งลง ใครที่ไม่มีกลุ่มคัดออก หรือถ้าเป็นรำวงรวมอวัยวะ ก็สั่งให้เอาหัวเข่ามาชนกัน สะโพก แขน หัวไหล่ หรืออย่างอื่นตามต้องการ และจำนวนตามที่ระบุ ถ้าเป็นรำวงจับคู่ ต้องออกคำสั่ง 2 คน จับคู่กันแล้วนั่งลง คู่ไหนช้าสุดคัดออกทีละคู่ จนเหลือคู่สุดท้าย

ประโยชน์ที่ได้รับ :- เป็นการละลายพฤติกรรม ในการทำงานร่วมกัน ความคล่องแคล่ว ว่องไวในการทำงาน เพราะทุกคนต้องรีบจับจับกลุ่มรวมสตางค์ให้ครบก่อนเสียงนกหวีด และถูกต้องด้วย และที่สำคัญทุกเกมส์ที่กล่าวมา ทุกคนมีโอกาสได้สัมผัส ได้รู้จักคนอื่นๆมากขึ้น แม้อยู่ที่ทำงานหรือแผนกเดียวกัน อาจยังไม่เคยได้คุยกันเลย สุดท้ายเกมส์นี้จะเหลือคนเพียง 2-3 คู่ วิทยากรจะมีเกมส์ให้แต่ละคู่แสดง เป็นการประกวด เพื่อรับรางวัลของที่ระลึกจากสวนไทรโยค

7. เกมส์ยิงเรือ
กติกาการเล่น :- ให้แบ่งกลุ่ม 4 คนเป็น 1 ทีม จากนั้นตั้งชื่อทีม เป็นชื่อดอกไม้ 2 พยางค์ กรรมการจะอธิบายเกมส์ คือในทีมทุกคนมีหน้าที่ต่างกัน เมื่อเกมส์เริ่ม เช่น ทีมแรก ดอกกล้วยไม้ กรรมการเริ่มเรียก หนึ่ง สอง สาม “กล้วยไม้” ทีมที่ถูกเรียกต้องแบ่งหน้าที่กันทำ โดยคนที่หนึ่ง พูดคำว่า ปิ้ง คนที่สองพูด โป้ง และคนที่สามพูด ป้าง คนที่สี่เรียกชื่อทีมอื่น จากนั้นทีมที่ถูกเรียกเป็นทีม ต่อไปก็ทำเช่นเดียวกัน เป็นเช่นนี้ ไปเรื่อยๆจนกว่าจะล่ม หากทีมไหนแย่งกันพูดหรือนิ่งเฉยเมื่อถูกเรียกก็จะล่มไป จนเหลือทีมสุดท้ายเป็นผู้ชนะ

ประโยชน์ที่ได้รับ :- เกมส์นี้ผู้เล่นจะได้ฝึก การทำงานเป็นทีม การแบ่งหน้าความรับผิดชอบ การไม่ก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน และการที่ต้องมีสมาธิ เช่น ทีมอื่นเค้ายิงเราแล้ว แต่คนแรกที่ต้องพูดคำว่าปิ้ง กลับนิ่งเฉย นั่นคือไม่มีสมาธิเป็นต้น

8. เกมส์ปิดแคมป์ไฟ
เกมส์ เป็นการเป่ายิงฉุบ เสือ ปืน คน แบบทีม โดยแบ่งเป็น 2 ทีม แยกชาย หญิง ไปยืนเป็นแถว 2 ฝั่ง หันหลังออกจากกัน แต่ละทีมต้องตกลงกันว่าจะออกอะไร จึงจะชนะ กติกา คือ เสือ ชนะ คน เพราะเสือกินคน / คนชนะปืน เพราะคนใช้ปืน / และ ปืนชนะเสือ เพราะปืนยิงเสือตาย จากนั้น พอกรรมการ นับ 1 2 3 ให้ทั้งสองทีม กลับหลังหันหน้าเข้าหากัน แล้วออกเสียงหรือทำท่าทันทีที่ตกลงกันไว้ หากฝ่ายใดแพ้ ก้เป็นฝ่ายเข้าไปโค้งฝ่ายชนะ จากนั้น จับมือประสานกันล้อมวงแคมป์ไฟ ร่วมเพลงอำลา วิทยากรกล่าวขอบคุณเป็นอันปิดแคมป์ไฟ เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


Copyright © 2004 by River Kwai Cabin
and Lake Valley Resort

Maintain by Artocode.com