แพผาผึ้ง เขื่อนวชิราลงกรณ์ จังหวัดกาญจนบุรี ที่สุดความงามของแพพักที่จอดอิงแอบอยู่กับเกาะไผ่อันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ และพันธุ์ไม้ป่านานาชนิด มีวิวเบื้องหน้าเป็นภูผาผึ้งที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเลสาบน้ำจืดสีเขียว ที่มีความใสราวกระจก บางท่านถึงกับกล่าวว่าความงดงามของธรรมชาติที่นี่เทียบได้กับดินแดนกุ้ยหลิน อันเลื่องชื่อของประเทศจีน นอกจากนี้ ผู้ที่เดินทางมาแสวงหาบรรยากาศอันแสนดื่มด่ำที่แพผาผึ้ง สามารถเดินทางต่อไปยังอำเภอสังขละบุรี เพื่อชมวัดใต้น้ำและสะพานมอญอันเลื่องชื่อได้อย่างสะดวกโดยทางเรือ เป็นการเพิ่มสีสันและประสบการณ์ในการเดินทางช่วงวันหยุดที่มีความหมายของ ท่านได้อย่างดีเยี่ยม
 
 

ข้อมูลจังหวัด กาญจนบุรี

กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ในประเทศไทย มีพื้นที่ประมาณ 19,483 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทิวเขาสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบเชิงเขาบ้างบริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควใหญ่และแควน้อย ที่ไหลมาบรรจบกันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำแม่กลองที่บริเวณตัวเมืองกาญจน์ อาณาเขตของจังหวัดที่สำคัญคือด้านทิศเหนือที่ติดกับประเทศพม่า โดยมีเทือกเขาตะนาวศรีเป็นพรมแดนกั้น และมีด่านเจดีย์สามองค์เป็นช่องทางค้าขายให้กับพ่อค้าและชาวบ้านทั้งสองประเทศ

กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายในเชิงท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบท่องป่าเขาลำเนาไพร หรือจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อตามรอยประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยอารยธรรมยุดหิน หรือประวัติศาสตร์สมัยใหม่ช่วงสงครามโลก จึงไม่น่าแปลกใจที่ในแต่ละปี จะมีผู้คนจำนวนมากจากทั่วโลกมาเยื่ยมเยือนดินแดนอันเป็นหน้าด่านทางทิศตะวันตกแห่งนี้

ประวัติสะพานถ้ำกระแซและทางรถไฟสายมรณะ
ทางรถไฟสายนี้เริ่มต้นจากสถานีหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ผ่านจังหวัดกาญจนบุรีข้ามแม่น้ำแควใหญ่ไปทางทิศตะวันตกจนถึงด่านเจดีย์สามองค์ เพื่อให้ถึงปลายทางที่เมืองตันบูซายัด ประเทศพม่า รวมระยะทางในเขตประเทศไทย 300 กิโลเมตร ใช้เวลาในการสร้างเสร็จเพียง 1 ปี เพื่อใช้เป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ผ่านประเทศพม่า หลังสงครามทางรถไฟบางส่วนถูกเลาะทิ้ง บางส่วนจมอยู่ใต้ทะเลสาบเขื่อนเขาแหลม ทางรถไฟสายนี้ ถือเป็นอนุสรณ์ให้รำลึกถึงเหตุการณ์สงครามในครั้งนั้นจากน้ำพักน้ำแรงของการบุกเบิกก่อสร้างของทหารเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรที่กองทัพญี่ปุ่นเกณฑ์มา ทิวทัศน์ตลอดเส้นทางนี้สวยงามมาก โดยเฉพาะบริเวณถ้ำกระแซ ที่เส้นทางรถไฟจะลัดเลาะไปตามเชิงผาเลียบไปกับลำน้ำแควน้อย ปัจจุบันทางรถไฟสายนี้สุดปลายทางที่บ้านท่าเสาหรือสถานีน้ำตก ระยะทางจากสถานีกาญจนบุรีถึงสถานีน้ำตกเป็นระยะทางประมาณ 77 กิโลเมตร การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการเดินรถบนเส้นทางสายนี้ทุกวัน และจัดรถไฟขบวนพิเศษสายกรุงเทพฯ - น้ำตก ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนหินทิ้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าขนุน ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรี 153 กิโลเมตร สามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข 323 เหนืออำเภอทองผาภูมิไปประมาณ 6 กิโลเมตร เขื่อนวชิราลงกรณเป็นเขื่อนหินถมดาดหน้าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 92 เมตร สันเขื่อนกว้าง 10 เมตร ยาว 1,019 เมตร กั้นลำน้ำแควน้อย เป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์ บริเวณเหนือเขื่อนมีทิวทัศน์สวยงาม เหมาะสำหรับการล่องเรือชมทิวทัศน์หรือพักแรมในดินแดนแห่งความบริสุทธิ์ของธรรมชาติ

สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆแนะนำโดยสวนไทรโยคและแพผาผึ้ง

1. สะพานข้ามแม่น้ำแคว
ถือเป็นปฐมบทของการมาเยือนจังหวัดกาญจนบุรีอย่างแท้จริง เพราะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกต่างรู้จักสะพานเหล็กที่ยืนตระหง่านอยู่เหนือลำนำแควใหญ่มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 แห่งนี้เป็นอย่างดี ความสำคัญของสะพานแห่งนี้อยู่ที่ประวัติอันแสนโหดร้ายกว่า 60 ปีก่อนที่ทหารญี่ปุ่นได้เกณฑ์เชลยศึกชาวอังกฤษ ฮอลันดา ออสเตรเลีย ฯลฯ มาสร้างทางรถไฟเพื่อเชื่อมเส้นทางการเดินทัพจากประเทศไทยไปประเทศพม่า ภายใต้ข้อจำกัดของเวลาอุปสรรคทางธรรมชาติ เป็นเหตุให้เชลยศึกจำนวนนั้นต้องล้มตายลงเป็นจำนวนมาก
สถานที่ตั้ง ในตัวจังหวัดกาญจนบุรี ห่างจากสวนไทรโยค 40 กิโลเมตร

 

2. ปราสาทเมืองสิงห์
เป็นปราสาทที่ได้รับอิทธิพลมาจากขอม สร้างไว้ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 17 หรือประมาณ 800 ปีล่วงมาแล้ว สันนิษฐานว่าสร้างโดยกษัตริย์ชัยวรมันที่ 7 ปัจจุบันได้รับการยกฐานะขี้นเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ มีศิลปกรรมที่สำคัญอย่างยิ่งคือพระพุทธรูปนาคปรก “ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ” และ “ นางปรัชญาปารมิตา ” ศิลาจารึกปราสาทพระขรรค์เมืองนคร ประเทศกัมพูชา ได้กล่าวถึงเมืองศรีชัยสิงห์บุรีซึ่งคาดว่าคือปราสาทเมืองสิงห์ จ . กาญจนบุรีแห่งนี้นั่นเอง
สถานที่ตั้ง ต . สิงห์ อ . ไทรโยค ห่างจากสวนไทรโยคประมาณ 10 กิโลเมตร

3. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า
เป็นที่ขุดพบหลักฐานทางโบราณคดีเกี่ยวกับมนุษย์สมัยหินยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นแห่งแรกในประเทศไทย เมื่อปี พ . ศ . 2506 สิ่งที่ค้นพบ ได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์ ขวานหิน เครื่องประดับและเครื่องปั้นดินเผา เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น .
สถานที่ตั้ง ต . บ้านเก่า อ . เมือง ห่างจากสวนไทรโยคประมาณ 20 กิโลเมตร

4. น้ำตกไทรโยคน้อย ( น้ำตกเขาพัง )
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี บริเวณน้ำตกมีสภาพธรรมชาติที่สวยงามร่มรื่น โดยเฉพาะช่วงฤดูฝนประมาณเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมจะมีน้ำมาก ในอดีตเมื่อ พ . ศ . 2431 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ( รัชกาลที่ 5) เสด็จประพาสบริเวณน้ำตกไทรโยค นอกจากนี้บริเวณน้ำตกไทรโยคน้อยยังได้มีการนำหัวรถจักรไอน้ำสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 มาตั้งไว้เพื่อรำลึกถึงการสร้างทางรถไฟสายมรณะ
สถานที่ตั้ง ริมทางหลวงหมายเลข 323 กิโลเมตรที่ 46 ห่างจากสวนไทรโยคประมาณ 30 กิโลเมตร

 

5. ช่องเขาขาดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งความทรงจำ
เป็นสถานที่จัดแสดงมินิเธียเตอร์ และรวบรวมข้อมูลภาพถ่าย ข้าวของเครื่องใช้ระหว่างการสร้างทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยรัฐบาลออสเตรเลียได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ขึ้น พิพิธภัณฑ์นี้จัดไว้อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ภายในบริเวณมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติไปยังช่องเขาขาด ซึ่งเป็นสวนหนึ่งของทางรถไฟสายมรณะที่เชลยศึกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดเจาะภูเขาหินด้วยมือปราศจากเครื่องมืออันทันสมัยให้เป็นช่องสำหรับสร้างทางรถไฟ ปัจจุบันยังมีร่องรอยของทางรถไฟปรากฏอยู่
สถานที่ตั้ง บริเวณกม.ที่ 64 – 65 บนถนนหมายเลข 323 ห่างจากสวนไทรโยคประมาณ 40 กิโลเมตร

 

6. วัดวังก์วิเวการาม
เป็นวัดจำพรรษาของ “ หลวงพ่ออุตตมะ ” ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนชาวไทย ชาวมอญ รวมทั้งชาวกระเหรี่ยงและพม่าที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น ภายในวิหารที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำประดิษฐานพระพุทธรูปหินอ่อนอันงดงามชาวบ้านเรียกกันว่า หลวงพ่อขาว จากวัดวังก์วิเวการามแยกไปอีก 1 กิโลเมตร จะเป็นที่ตั้งของเจดีย์แบบพุทธคยามีลักษณะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสบรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนที่เป็นกระดูกนิ้วหัวแม่มือขวา ขนาดเท่าเมล็ดข้าวสาร บริเวณใกล้เจดีย์มีร้านจำหน่ายสินค้าจากพม่าหลายร้านจำพวกผ้า แป้งพม่า เครื่องไม้ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มีการจัดงานคล้ายวันเกิดหลวงพ่ออุตตมะ ในงานมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วยพิธีกรรมทางศาสนา การแข่งขันชกมวยคาดเชือก การรำแบบมอญ การรำตงของชาวกะเหรี่ยง
สถานที่ตั้ง ห่างจากตัวอำเภอสังขละบุรีประมาณ 6 กม . จากแพผาผึ้งใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งโดยทางเรือ

7. สะพานมอญ
อยู่ในตัวอำเภอสังขละบุรี เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า สะพานอุตตมานุสรณ์ เป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมีความยาวถึง 850 เมตร สร้างข้ามลำน้ำซองกาเลียสำหรับให้ประชาชนฝั่งตัวอำเภอสังขละบุรีและฝั่งหมู่บ้านชาวมอญเดินข้ามสัญจรไปมา บริเวณสะพานแห่งนี้เป็นจุดชมวิวทะเลสาบเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่สวยงามสามารถมองเห็นลำห้วยสายต่างๆ คือ ซองกาเลีย บีคลี่ และรันตี ที่ไหลมารวมกันเป็นสามประสบ
สถานที่ตั้ง หมู่บ้านมอญ อ.สังขละบุรี ห่างจากแพผาผึ้ง 1 ชั่วโมงโดยทางเรือ

ขอขอบคุณข้อมูลท่องเที่ยวจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 
All Content © copyright 2004-2006 River Kwai Cabin and Lake Vallery Resort . All right Reserved.
Webstat | Maintain by Artocode.com

สวนไทรโยค แพผาผึ้ง